Projektledning och konsultverksamhet

Hartikaari Ab:s projektlednings- och konsulteringsservice

Till Hartkaari Oy:s utbud hör även IT- och närstående projektlednings- och konsulteringsservice. I projektledningsservicen ingår kartläggning, resourcing, kostnadskontroll, rapportering och skolning. I Hartikaari Oy:s serviceutbud ingår projektadministration, planering, och utvecklande av projektmetoder. Våra starkheter inom konsultering som oberoende konsulter är många års erfarenhet och kunskap om IT-branchen.

Projektledning

Våra projektchefer sköter projektadministrationen med högklassiga och välkända projektmetoder och nya effektivare tillvägagångssätt. Projekten framkrider i enlighet med planerna i enlighet med kundens önskemål och krav. Projektledarna producerar dessutom effektiv rapportering I realtid om framstegen gällande projektets helhet och dess delområden.

Projektchefernas uppgift i kundföretaget kan t.ex. vara att förbereda projektet och att göra upp en projektplan, att göra en projektdefinition, att utveckla av projektarbetandet, att följa upp hur projektet framåtskrider och göra projektrapportering, att göra projektdokumentering, att planera testningen och att förverkliga hela projektet.För adminitratonen av projekten använder vi kända arbetsredskap och applikationer. Med hjälp av dessa kan våra kunder lätt applicera sitt material och resultaten till sitt eget informationsmaterial och – system.

Konsultering

Vid utvärdering av verksamhetsmiljön, vid uppgörande av strategier och vid utvecklande av en mer enhetlig och en mer integrerad lösning gör Hartikaari Oy:s konsulter nära samarbete med kundens experter, med företagledningen och med representanter för övriga intressentgrupper.
Genom att klargöra behoven av förändringar, timingen och varaktigheten samt genom att definiera projektplanen med vars hjälp man kan nå en nutida, fungerande lösning som stöder affärsverksamheten gör våra konsulter upp riktlinjerna för projektet.

Exempel på teman som vi har förverkligat

  • Effektivering och utkontraktering av IT-funktionerna
  • Uppbyggande, flyttande och utvecklande av IT-utrymmena
  • Informations- och driftssäkerhet
  • Verksamhetsstyrsystem såsom SAP och Movex
  • Skolning och utbildning i datateknik
  • Kundförvaltningssystem såsom Siebel
  • Personalförvaltningssystem såsom PeopleSoft och SAP HR
  • ISO9000, ISO9001 och ISO27001

Vi har förverkligat projekt bl.a. inom följande affärsområden: Bank- och försäkringsbranchen, IT -branchen och till branchen relaterad service som t.ex. centraler för tekniskt stöd, läkemedelsindustrin, utvecklande och producerande av produkter, basindustri och utbildning av personalen. Vi är bekanta med termer som SOX, ITIL, Scrum, SOA…

Kontakta oss för tilläggsinformation gällande Hartikaaris projektledning samt konsultering och kunnande; per e-post info@hartikaari.fi eller per telefon 040 191 8393.