Infokiosk

Informationskiosken är ett interaktivt informations- och rådgivningssystem. Med hjälp av systemets funktioner kan användarna få den information de behöver. Informationskiosken erbjuder möjligheten att förevisa produkt-, företags-, och serviceinformation utan behov av tilläggspersonal. Informationskiosker kan användas på offentliga platser, i butiks- och affärscentrum, i mottagningsutrymmen, i butiker, på bensin- och servicestationer, på flygfält och järnvägsstationer, i offentliga servicecentra samt i företags receptioner och utställningsutrymmen bl.a. vid presentation av företaget och dess produkter.

Informationskiosken innehåller normalt en kioskenhet, en pekskärm eller en skärm, ett tangentbord, en mus med kula undertill och en dator. Med hjälp av informationkiosken kan man ypperligt erbjuda kunden och kolletivet tilläggsvärde och service samt allmänt förmedla information. Som tillämpad kan Informationskiosk bl.a. användas för förmedlande av säkerhetsinformation på byggen och i fastigheter, som en virtuell receptionist o.s.v. Informationen som förmedlas via kiosken kan vara kostnadsfri, till en del eller helt avgiftsbelagd.

Informationskiosken kan installeras antingen inomhus eller utomhus. Hartikaaris informationskioskerna är av tysk eKiosk kvalitet där såväl design, funktionalitet, användarvänlighet som kostnadseffektivitet förenas. Tilläggsinformation om olika modeller och deras egenskaper finns i de nedladdningsbara broschyrerna samt i bildgalleriet. Be även om tillägsinformation per telefon +358 40 194 2460 eller per e-post info@hartikaari.fi. Se infokiosk broschyrer som digitala tidningar från länk på engelska.