Hartikaari Q-Better-vuoronumeroratkaisu

Hartikaari on uudistanut ratkaisuvalikoimaansa lisäämällä modernin ja älykkään vuoronumero- ja jonotuksenhallintajärjestelmän valikoimiinsa. Uudessa Hartikaari Q-Better-ratkaisussa yhdistyvät helppokäyttöisyys tehokkuus, laajennettavuus, taloudellisuus ja monikielisyys. Hartikaari Q-Better yhdistää selainpohjaisen palvelunhallinnan ja -käytön hyödyntäen käytettävissä olevaa tietoliikenneverkkoa. Järjestelmään voidaan asentaa odotustila- ja paikkanäyttöjä, palvelupistekohtaisia näyttöjä sekä opastavia sisä- ja ulkonäyttöjä. Lippuautomaatteina voivat toimia infokioskit, itsepalvelupäätteet sekä erilaiset lipputulostimet. Asiakaspalvelijoilla on käytettävissään jonotilanäyttö, josta kunkin palvelujonon tilanteen seuraaminen on helppoa ja kätevää. Tarvittaessa asiakaspalvelija voi liittää itsensä eri palvelujonoihin esimerkiksi ruuhkahuippujen tasaamiseksi. Hartikaari Q-Better tuottaa monipuolisia raportteja ja tilastotietoja, joiden pohjalta voidaan kehittää asiakaspalvelutoimintoja. Palveluja voidaan seurata joko on-line toimintona tai aikataulutettuina raportteina. Raporteissa ja tilastoinnissa kerätään mm. seuraavia tietoja: asiakasmäärät, keskimääräiset palveluajat, odotusajat, keskimääräiset odotusajat, palvelupistekohtaiset vastaus-/jonoajat jne.

Hartikaari Q-Better ratkaisu soveltuu usean toiminnon kehittämiseen ja parantamiseen kuten:

  • vuoronumero- ja jonohallintapalvelut
  • palvelupisteiden toiminnan kehittäminen
  • asiakasvirtojen ja palveluaikojen seuraamiseen
  • lisäpalveluiden ja -informaation tiedottamiseen asiakkaille
  • monikieliseen palveluympäristöön
  • integroitavuus sähköiseen opastukseen, ilmoittautumiseen tai Digital Signage- / tiedonjakelujärjestelmiin

Ota yhteyttä info@hartikaari.fi tai puhelimitse 040 194 2460. Lataa englanninkielinen esite oheisesta linkistä.

Hartikaari Q-Better Presentation 2016