Projektinhallinta ja konsultointi

Hartikaari Oy:n projektihallinta ja konsultointipalvelut

Hartikaari Oy:n tarjontaan kuuluvat projektienhallinta- ja konsultointipalvelut. Projektienhallintapalvelu sisältää kartoitusta, resursointia, kustannustenhallintaa, raportointia ja koulutusta. Hartikaari Oy:n palveluista löytyy osaamista projektien hallintoon, suunnitteluun ja projektimenetelmien kehittämiseen. Konsultoinnissa vahvuuksiamme ovat useiden vuosien kokemus ja IT-alan tuntemus riippumattomina konsultteina.

Projektienhallinta

Projektipäällikkömme tuo projektiin laadukkaiden ja tunnettujen projektimenetelmien hallintaa ja uusia tehostamis- sekä toimintatapoja. Projektipäällikkömme johtamana projektit etenevät suunnitellusti asiakkaan toiveiden ja vaatimusten mukaisesti. Lisäksi projektipäällikkömme tuottavat ajanmukaista ja tehokasta raportointia projektin kokonaisuuden ja osa-alueiden edistymisestä. Projektipäälliköillämme on hyvät projektihallintamenetelmien osaaminen sekä selkeät viestintä ja esiintymistaidot, kyky toimia tehokkaasti vaativassa asiakas-ympäristössä ja kyky reagoida nopeasti muuttuneisiin vaatimuksiin sekä erinomaiset tiimityöskentelytaidot.

Projektipäällikön tehtäviä asiakasyrityksessä voivat olla esim. projektin valmistelu ja projektisuunnitelman tekeminen, hankkeiden määrittelyt ja vaatimusten hallinta, projekti-työskentelyn kehittäminen, projektin etenemisen seuranta ja raportointi, projektin dokumentointi sekä testauksen suunnittelu ja koko projektin toteutus. Projektienhallinnassa käytämme tunnettuja työkaluja ja sovelluksia, joiden avulla asiakkaamme voivat helposti liittää materiaalin ja tulokset helposti omaan informaatiomateriaaliin ja – järjestelmiin.

Konsultointi

Hartikaari Oy:n konsultit tekevät tiiviisti yhteistyötä asiakkaan asiantuntijoiden, liikkeenjohdon ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa toimintaympäristön arvioinnissa, strategian laatimisessa ja yhtenäisemmän, kiinteämmin integroidun ratkaisun tai palvelun kehittämisessä. Konsultointilausuntomme antaa suuntaviivat selventämällä muutosten tarpeen, ajoituksen ja keston sekä määrittämällä projektisuunnitelman, jonka avulla päästään nykyaikaiseen, toimivaan ja liiketoimintaa tukevaan ratkaisumalliin.Konsulttiemme avulla yritykset ovat säästäneet suuria summia sekä aikaa, välttyen turhilta investoinneilta sekä ratkaisujen implementoinnilta.

Toteuttamiamme alueita ovat mm.

  • IT:n tehostaminen ja ulkoistaminen
  • IT tilojen rakentaminen, siirto ja kehitys
  • Tieto- ja liiketoimitaturva. Operatiivinen turvallisuus
  • Liiketoiminnan kehittäminen
  • Toiminannanohjausjärjestelmät kuten SAP ja Movex
  • Tietotekniikankoulutus ja – opetus
  • Asiakashallintajärjestelmät kuten Siebel
  • Henkilöstöhallinnanjärjestelmät kuten PeopleSoft ja SAP HR
  • ISO9000, ISO9001 sekä ISO27001

Liiketoiminta-alueita, joilla olemme toteuttaneet projekteja sekä konsultointia ovat mm. pankki ja vakuutus, IT ja sen palvelut kuten tukikeskukset, lääketeollisuus, tuotteiden kehitys ja valmistus- perusteollisuus sekä koulutus. Meille ovat myös tuttuja sellaiset termit kuin SOX, ITIL, Scrum, SOA …

Lisätietoja Hartikaari Oy:n projektienhallinnasta sekä konsultoinnista ja osaamisestamme saat ottamalla yhteyden meihin, joko palautelomakkeella, sähköpostilla osoitteeseen info(at)hartikaari.fi tai puhelimitse numeroon 040 194 2460.