Osuukauppa Keskimaa laajentaa Hartikaaren palauteratkaisun käyttöä uusiin toimipisteisiin

Keski-Suomessa toimiva Osuuskauppa Keskimaa laajentaa henkilöstön spontaanin ja anonyymin palauteratkaisun käyttöä uusissa kohteessa. Mukaan tulevat niin ravintola-, kuin vähittäiskaupan- ja liikenneasemien henkilökuntien palauteratkaisut. Useamman vuoden positiiviset kokemukset Hartikaaren aiemmin toimittamasta palveluratkaisusta mm. hotellien henkilöstön työtyytyväisyyden mittaukseen johti laajennukseen sekä palvelun pilotointiin uusilla alueilla.