ABC Vaajakoski ja Kodin Terra Tuusulaan Hartikaaren uudet palauteratkaisut

ABC Vaajakoski otti käyttöön Hrtikaaren toimittamana henkilöstön omantoiminnanmitaus- ja palauteratkaisun. Ratkaisun avulla ABC:n väki voi arvioida spontaanisti päivittäistä onnistumistaan, antaa kommentteja sekä kehitysehdotuksia toimippaikkansa toiminnasta. Tämä on luonnollinen jatke Osuuskauppa Keskimaalla jo vuosi käytössä olleeseen omantominnan- ja palauteratkaisuiden käyttöön. Kodin Terra Tuusulassa on päädytty päivittämään muutaman vuoden käytössä ollut asiakaspaluteratkaisu uusilla ominaisuuksilla sekä kysymyksillä. Asiakkailta on saatu vuosien varrella arvokasta palautetta, joka on osaltaa auttanut Kodin Terraa kehittämään palveluitaan, toimintaa sekä lisäämään asiakastyytyväisyyttä.